• Imprimeix

Declaracions responsables d'una fundació

6364 - Declaracions responsables d'una fundació Departament de Justícia web

Comunicació dels membres del Patronat de la fundació al Protectorat, del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent per actes de disposició, de relacions laborals o professionals amb la fundació i d’operacions diferents de les relacions laborals o professionals amb patrons de l’article 332-2 i 332-10 del Codi civil de Catalunya.

Modalitats

  1. Declaració responsable d’actes de disposició en compliment de l’article 333-1 del Codi civil de Catalunya.
  2. Declaració responsable d’operacions amb patrons i/o persones vinculades en compliment de l’article 332-9 del Codi civil de Catalunya.
  3. Declaració responsable de relacions laborals o professionals amb patrons en el compliment dels articles 332-2 i 332-10 del Codi civil de Catalunya.
Llegiu-ne més
A membres del patronat de les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

Data actualització 12.11.2018