• Imprimeix

Dissolució de col·legis professionals

6385 - Dissolució de col·legis professionals Departament de Justícia web

Els col·legis professionals es poden dissoldre pels següents motius:

  • Pèrdua dels requisits legals necessaris perquè la professió tingui caràcter col·legial.
  • Acord de la junta o assemblea general adoptat amb la forma i els requisits que estableixin els estatuts.
  • Baixa de les persones col·legiades, si el nombre d’aquestes queda reduït a un nombre inferior al de les persones necessàries per proveir tots els càrrecs de l’òrgan de govern.
  • Fusió.
  • Absorció.
  • Escissió.

La dissolució dels col·legis professionals requereix un decret del Govern de la Generalitat.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017