• Imprimeix

Distintiu de garantia de qualitat ambiental

8684 - Distintiu de garantia de qualitat ambiental Departament de Territori i Sostenibilitat web

El distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d'etiquetatge ecològic de productes i serveis amb el qual es pretén fomentar el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes que tenen una qualitat ambiental que va més enllà de l'establerta per la normativa vigent.

Llegiu-ne més
  • Als fabricants de productes amb instal·lacions industrials a Catalunya i als distribuïdors de productes amb marca pròpia que es comercialitzen a Catalunya.
  • Als titulars de serveis que es presten en l'àmbit territorial de Catalunya. Si l'empresa té diferents establiments, cal indicar clarament si la sol·licitud es refereix a tots, a algun o a més d'un dels establiments.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.05.2017