• Imprimeix

Fotocòpies dels comptes anuals d'una associació o federació

6496 - Fotocòpies dels comptes anuals d'una associació o federació Departament de Justícia web

El Registre facilita còpies dels comptes anuals de les associacions o federacions declarades d’utilitat pública.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018