• Imprimeix

Fusió de col·legis professionals

6379 - Fusió de col·legis professionals Departament de Justícia web

La fusió de dos o més col·legis professionals de la mateixa professió i de diferent àmbit territorial es pot dur a terme mitjançant l’extinció dels col·legis professionals que hi participen i la constitució d’un nou col·legi professional, amb la transmissió a aquest darrer de llur patrimoni, o bé per mitjà de l’absorció d’un col·legi professional o de diversos per un altre, que n’ha de modificar la denominació i l’àmbit territorial. La fusió s’aprova per decret del Govern de la Generalitat.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017