• Imprimeix

Habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa

8486 - Habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català i viceversa Departament de Cultura web

La Direcció General de Política Lingüística gestiona el Registre de traductors i intèrprets jurats, en el qual inscriu les persones habilitades com a traductores o intèrprets jurades al català i del català a altres llengües. El tractament de les dades contingudes en el Registre està subjecte a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les persones inscrites al Registre poden sol·licitar un carnet professional.

 

Amb l'objectiu de facilitar els serveis d'aquests professionals als organismes, a les empreses i als particulars que els necessitin, la Direcció General de Política Lingüística publica la llista de traductors i intèrprets jurats, prèvia autorització de la persona interessada, al portal Llengua catalana: llengua.gencat.cat.

Llegiu-ne més

L'any 2018 no hi haurà convocatòria de proves.

Hi ha dues vies que permeten l'habilitació per a la traducció i la interpretació jurades.


1. Mitjançant la superació de les proves de traducció i interpretació jurades que convoca la Direcció General de Política Lingüística. Les persones que les superen són habilitades d'ofici com a traductores i intèrprets jurades, i inscrites en el Registre.


2. Mitjançant la presentació d'una sol·licitud. S'adreça a les persones que posseeixin un títol oficial de grau en traducció i interpretació, o bé un títol de grau d'una altra especialitat acompanyat d'un postgrau en traducció o interpretació jurídiques, i que acreditin, per mitjà d'un certificat acadèmic emès per la universitat, que tenen la formació específica que estableix l'article 7 del Decret 129/2018 de traducció i interpretació jurades.

També poden sol·licitar l'habilitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud, les persones que disposin del títol de llicenciatura en traducció o interpretació, o d'un títol estranger homologat a aquest i, que acreditin, mitjançant un certificat acadèmic emès per la universitat, que tenen la formació específica que estableix la disposició transitòria primera del Decret esmentat.
Data actualització 05.07.2018