• Imprimeix
Informe de l'estat de salut

Demanar un informe de l'estat de salut

Demanar un informe de l'estat de salut 9240 - Informe de l'estat de salut Departament de Salut

Es pot demanar en qualsevol moment.

  1. Tenir dret a l'atenció sanitària pública a càrrec del CatSalut.
  2. Esser pacient del metge o metgessa.
  3. Si l'informe es demana en nom d'una altra persona, acreditar que n'és el representant legal.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

El metge o la metgessa d'atenció primària o atenció especialitzada que signarà el certificat:

  1. No pot certificar o justificar aquelles situacions o fets dels quals no en tingui coneixement mitjançant un acte assistencial o mitjançant un document acreditatiu emès per un professional mèdic o per una entitat del sistema.
  2. No té obligació de fer el certificat si per poder-lo emetre ha de fer o bé ha d'indicar la realització de proves o exàmens complementaris que consideri necessaris.
  3. No té obligació d'informar sobre l'aptitud per a la realització d'activitats esportives, de lleure o professionals.