• Imprimeix

Registre de voluntats anticipades

9557 - Inscripció al Registre de voluntats anticipades Departament de Salut web

El document de voluntats anticipades (DVA), també denominat testament vital, és un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat. El document també serveix per designar un representant que actuï com a interlocutor o interlocutora vàlid o vàlida amb el metge o l'equip sanitari, en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per ella mateixa. Aquest document s'ha de formalitzar, a través de notari o davant de tres testimonis.

Cal incorporar aquest document a la història clínica del pacient.

Per tal de facilitar-ne l'accés als metges que l'han de tenir en compte, el DVA es pot inscriure al Registre de voluntats anticipades del Departament de Salut. D'aquesta manera el document queda incorporat a la història clínica compartida dels pacients i també pot ser visualitzat a la resta de l'Estat espanyol.

Llegiu-ne més

La inscripció al registre és totalment voluntària. Encara que no es faci la inscripció, i sempre i quan es compleixin els requisits establerts per la llei (formalització davant notaria o tres testimonis), el DVA serà vàlid.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.04.2016