• Imprimeix

Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya

9756 - Inscripció d'apartaments turístics al Registre de Turisme de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement web

Són establiments d'allotjament turístic els que, d'una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada, d'acord amb les condicions i les característiques que siguin establertes per reglament.

Els apartaments turístics són una de les modalitats en que es classifiquen els allotjaments turístics i es defineixen com a establiments que presten el servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, amb els serveis turístics corresponents.

Els establiments d’apartaments turístics s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 23.05.2016