• Imprimeix

Inscripció de la delegació de facultats d'una fundació

6363 - Inscripció de la delegació de facultats d'una fundació Departament de Justícia web

El patronat d’una fundació, si els estatuts no ho prohibeixen, pot delegar en un patró, o més d’un, les facultats que té atribuïdes o bé una part d’aquestes, sense que la delegació l’eximeixi de la responsabilitat. La delegació de facultats s'inscriu en el Registre de fundacions.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.11.2018