• Imprimeix

Préstecs amb garantia per al finançament d'empreses d'economia social

10162 - Línia de finançament d'economia social i cooperativa. Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses socials Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Es tracta d'una línia de préstecs en col·laboració amb l'Institut Català de Finances (ICF), que compten amb la garantia del Departament per al finançament de les empreses d'economia social. Els préstecs es poden destinar a quatre finalitats diferents:

 • Finançament d'inversió en actius fixos d'immobilitzat material i immaterial.
 • Capitalització d'empreses.
 • Necessitats de circulant.
 • Compromisos de pagament per a contractes del sector públic.
Llegiu-ne més

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses de l’economia social amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa.
 • Les societats laborals.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social
 • Les societats agràries de transformació.
 • Les empreses d’inserció, els centres especials de treball, i les entitats promotores d’aquests, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d’exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d’aportació de capital a entitats amb algunes de les formes jurídiques previstes a aquesta base.
 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Què necessiteu fer?

Data actualització 05.07.2016