• Imprimeix

Línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia Emprèn

11134 - Linia_Empren_ajuts_emprenedors_autonoms_pimes Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Es tracta d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, amb l'objectiu de reactivar l'economia catalana. Els préstecs poden finançar tant despeses d'inversió com despeses de circulant amb un import mínim de 10.000 € i màxim de 100.000 €.

Les condicions de les operacions són les següents:

  • Euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a 3,95 punts.
  • El termini d'amortització del préstec és de 5 anys, inclòs un any de carència.
  • El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant l'Institut Català de Finances assumirà el risc del 70% del capital pendent, en cas de morositat.
  • Comissió d'amortització anticipada de fins l'1%.
Llegiu-ne més

Les entitats financeres són les que aproven l'operació i poden demanar aquelles garanties que estimin adients.
Termini de sol·licitud: del 28 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2016.

A qualsevol empresa constituïda com a persona autònoma, micro, petites i mitjanes empreses (les mitjanes empreses en determinades activitats de l'àmbit del comerç i dels serveis) amb seu social o centre de treball a Catalunya.
També poden sol·licitar els ajuts les persones emprenedores considerades com a persones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l'alta al Cens d’activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (a l'AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d'iniciar l'activitat. 

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.06.2016