• Imprimeix

Modificació d'estatuts d'una fundació

5508 - Modificació d'estatuts d'una fundació Departament de Justícia web

Els estatuts d'una fundació es poden modificar per acord del Patronat si convé a l’interès de la fundació i es té en compte la voluntat de les persones fundadores. La modificació s'ha d'inscriure al Registre de fundacions.

Llegiu-ne més
  • A les fundacions inscrites en el Registre de fundacions.
  • Als membres del patronat de les fundacions inscrites en el Registre.
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018