• Imprimeix

Notes simples i còpies certificades d'un col·legi professional

6375 - Notes simples i còpies certificades d'un col·legi professional Departament de Justícia web

Els actes inscriptibles en el Registre de col·legis professionals són objecte de nota simple. La nota simple dóna informació registral i té un valor merament informatiu. No està signada.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017