• Imprimeix

Operacions susceptibles del cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4-6

10001 - Operacions susceptibles del cofinançament pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4-6 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge web

S'obre una convocatòria per presentar sol·licituds d'operacions susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos 4-6.

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 45.000.000 d'euros.

Àmbits d'actuació:

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

  • Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables
  • Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes
  • Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges
  • Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos

  • Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural
  • Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural
  • Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic

Les operacions objecte d'aquesta convocatòria no es poden haver iniciat abans de l'1 de gener de 2014 i hauran d'estar executades i pagades el 31 de desembre de 2020.

Llegiu-ne més

S'ha publicat la Resolució per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals.

Què necessiteu fer?

Data actualització 14.12.2017