• Imprimeix

Pensió no contributiva per jubilació

512 - Pensió no contributiva per jubilació Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a majors de 65 anys que no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions i que no tenen recursos econòmics suficients. Pel 2019, és d'un mínim de 98,00 euros i un màxim de 392,00 euros per 14 mensualitats a l'any.

Llegiu-ne més

Aquesta prestació és incompatible amb el Fons d'Assistència Social (FAS) per vellesa o per malaltia, subsidi de garantia d'ingressos mínims, subsidi d'assistència de tercera persona de la LISMI i amb la condició de causant de la prestació econòmica per fill a càrrec de la Seguretat Social.

A les persones de nacionalitat espanyola i estrangers amb residència legal que compleixin amb els requisits establerts.

Què necessiteu fer?

Data actualització 07.01.2019