• Imprimeix

Pla Renova't de finestres, obertures i proteccions solars

Torna
Aquests ajuts són per a la renovació i substitució d'obertures i proteccions solars tèrmicament eficients. Els ajuts són per a habitatges particulars, per a edificis plurifamiliars i per a edificis del sector terciari. L'objectiu és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia a les llars i al sector terciari català, així com potenciar l'ús racional de l'energia entre els ciutadans de Catalunya mitjançant la renovació de les obertures (finestres, portes, vidrieres, claraboies) i la millora de la protecció solar de les mateixes mitjançant persianes, gelosies, lamel·les o tendals.
Llegeix més
  • Per a habitatges particulars que han de ser primera residència: a famílies i comunitats de béns formades per famílies.
  • Per a edificis del sector terciari i actuacions integrals en blocs d'habitatges: Comunitats de propietaris formades per famílies, empreses privades, institucions sense finalitat de lucre, fundacions, altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius.
Què necessiteu fer?

Data actualització 08.02.2012