• Imprimeix

Pla Renova't d'enllumenat per a comerços

Torna
Aquests ajuts són per a la compra de sistemes d'enllumenat eficient, bombetes, làmpades, sistemes de control d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació. L'objecte és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia als comerços catalans, així com potenciar l'ús racional de l'energia mitjançant la renovació de les instal·lacions d'il·luminació interior dels comerços i oficines d'atenció al públic.
Llegeix més
A totes les persones físiques i jurídiques que es detallen a continuació, sempre que realitzin una activitat comercial o d'atenció al públic:A empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia.A persones físiques que duen a terme activitat empresarial.
Què necessiteu fer?

Data actualització 08.02.2012