• Imprimeix

Pla d'Ajuda al Retorn (PAR): reconeixement i prestacions

9072 - Pla d'Ajuda al Retorn (PAR): reconeixement i prestacions Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

La finalitat del Pla d'Ajuda al Retorn (PAR) és donar suport als emigrants catalans i a llurs descendents que vulguin retornar a Catalunya i que es trobin en situació de necessitat o desprotecció, per a atendre'n les necessitats bàsiques i afavorir-ne la integració social i laboral.

Per a assolir el seu objectiu, s’estableix una prestació econòmica consistent en una subvenció de pagament únic i un conjunt d'actuacions d'informació i orientació en diversos àmbits, com el dels serveis socials, el laboral, el de la formació o el de l'habitatge.

Llegiu-ne més

És necessari haver obtingut el reconeixement de la condició de retornat o retornada per a tenir dret a la prestació única del Pla d’Ajuda al Retorn (PAR).

  • A les persones amb nacionalitat espanyola que retornen d'un estat estranger i que, abans d'emigrar, hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.
  • A les persones nascudes a Catalunya que foren evacuades o bé que hagueren d'exiliar-se'n per raons polítiques i que mantenen llur residència a l'estranger.
  • Als cònjuges o a les persones que, d'acord amb la legislació catalana, tinguin la condició de parella estable de les persones a què fan referència els apartats de dalt i els descendents d'aquestes, fins al segon grau de consanguinitat.
Què necessiteu fer?

Data actualització 27.07.2017