• Imprimeix

Presentació dels comptes anuals d'una fundació

2656 - Presentació dels comptes anuals d'una fundació Departament de Justícia web

El Patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Els comptes s’han de lliurar al Protectorat en suport digital i per internet en el termini de 30 dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents garantits amb les corresponents signatures electròniques reconegudes.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.11.2018