• Imprimeix

Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

9077 - Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge Departament de Territori i Sostenibilitat web

Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Llegiu-ne més

A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per

  •  Deutes d’impagament de:
    • Rendes de lloguer
    • Quotes hipotecàries.
  • A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Data actualització 27.09.2017