• Imprimeix

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2015

Torna
9863 - Prestacions permanents per al pagament del lloguer l'any 2015 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge web

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Llegeix més

Aquesta prestació és incompatible amb:

 • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer o per a persones desnonades, per als mateixos mesos.
 • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
 • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2014 (vegeu les especificitats al contingut de la informació)
 • Per a les prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics, en règim de concurrència competitiva, s'hi poden acollir:
  1. Persones físiques arrendatàries d’un habitatge que l’any 2014 hagin estat beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial regulades a la convocatòria extraordinària adreçada a persones amb situació d’atur de llarga durada.
  2. Persones físiques que hagin estat beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.
  3. Persones titulars de contractes de lloguer o excepcionalment d’un contracte de sotsarrendament legal i consentit, de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, obtinguts a partir de l’1 de novembre de 2014 a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per administracions i entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge; o per entitats sense ànim de lucre.
Què necessiteu fer?

Data actualització 26.05.2015