• Imprimeix

Procés de selecció per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria de camins, canals i ports (núm. de registre de la convocatòria 226)

Administraci%C3%B3%20p%C3%BAblica 20833 - Procés de selecció per accedir al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria de camins, canals i ports CONV 226 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge web

Es convoca el procés de selecció per proveir 10 places del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria de camins, canals i ports (subgrup A1) (núm. de registre de la convocatòria 226).

Llegiu-ne més

Podeu consultar les qualificacions de la tercera prova i la valoració provisional de la fase de concurs a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler.

Aquesta publicació també es pot consultar a la pàgina web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en l'apartat d'Administració i Funció Pública http://governacio.gencat.cat/convocatories.

A ciutadans que reuneixin els requisits generals de participació en la convocatòria i que tinguin el títol universitari oficial d’enginyeria de camins, canals i ports o aquell que habiliti per a l’exercici de la professió reglada d’enginyeria de camins, canals i ports, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.05.2017