• Imprimeix

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)

8669 - Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Per la Resolució d'1 de febrer de 2017, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, es torna a  prorrogar la vigència de la resolució d'1 d'agost de 2013, modificada per la de 30 de juliol de 2014, per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació de les ajudes econòmiques incloses al programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació, prorrogat pel Reial decret-llei 1/2013 de 25 de gener.

La pròrroga del programa PREPARA té efectes des del 16 de febrer de 2017 fins al 15 d'agost de 2017. A més, el Reial decret-llei 1/2016 de 15 d’abril estableix la  pròrroga automàtica del programa per períodes de sis mesos mentre la taxa de desocupació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA), superi el 18%.

El programa de requalificació professional de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació inclou l'oportunitat de realitzar un itinerari personalitzat d'inserció i participar activament en accions de requalificació i/o inserció laboral per a les persones aturades, i percebre un ajut econòmic si es compleixen uns requisits concrets.

Llegiu-ne més

A les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les Oficines d'Ocupació que, dins el període comprès entre el dia 16 de febrer de 2017 i el dia 15 d'agost de 2017, ambdós inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.02.2017