• Imprimeix

Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA)

8669 - Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocupació (PREPARA) Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

L'objectiu del programa de requalificació professional (Programa PREPARA) és el d'ajudar a trobar un lloc de treball a les persones desocupades que hagin esgotat la seva prestació o el subsidi per desocupació. 

Per portar-ho a terme, el programa inclou itineraris personalitzats d'inserció laboral per millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores, així com una ajuda econòmica de caràcter mensual, com a mesura de suport.

Llegiu-ne més

La vigència de l'ajut serà per a aquelles persones que esgotin la seva prestació o subsidi d'atur entre el 16 d'agost de 2017 i el 30 d'abril de 2018.

A les persones aturades per extinció de la seva relació laboral i inscrites com a demandants d'ocupació en les Oficines de Treball que, dins el període comprès entre el dia 16 d'agost de 2017 i el 30 d'abril de 2018, ambdós inclosos, hagin esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu i no tinguin dret a qualsevol dels subsidis per desocupació, o bé hagin esgotat algun d'aquests subsidis, incloses les seves pròrrogues.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.04.2018