• Imprimeix

Reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

20394 - Reclamació davant al Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) web

Presentació del formulari de reclamació en matèria d’accés a la informació pública davant d’aquest òrgan independent contra qualsevol Administració catalana i els ens, organismes i entitats que en depenen.

Llegiu-ne més

A totes les persones que han sol·licitat una informació a l’Administració i els ha estat denegada totalment o parcial; a les terceres persones els drets o interessos de les quals es veuen afectats per una sol·licitud d’informació d’altri, i a les administracions, entitats i organismes de tutela dels drets.

Què necessiteu fer?

Data actualització 01.10.2018