• Imprimeix

Reconeixement oficial i inscripció en el Registre de comunitats catalanes a l'exterior

219 - Reconeixement oficial i inscripció en el Registre de comunitats catalanes a l'exterior Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència web

Tenen la consideració de Comunitats Catalanes de l'Exterior les entitats associatives, fundacionals i altres persones jurídiques, sense ànim de lucre, constituïdes legalment fora de Catalunya, per gent catalana o catalanòfila que tenen com a finalitat la promoció de Catalunya i el suport a la Comunitat Catalana resident fora del territori català que compleixin els requisits de reconeixement oficial d'acord amb la normativa vigent.

Aquest reconeixement oficial es duu a terme per acord del Govern de la Generalitat, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat interessada a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

La Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea s'encarrega de la inscripció d'ofici en el Registre de comunitats catalanes de l'exterior de les comunitats, les federacions i confederacions reconeguts pel Govern.

Llegiu-ne més

Una comunitat catalana de l'exterior pot esdevenir beneficiaria de les prestacions previstes quan prèviament ha estat reconeguda com a tal.

A les Comunitats Catalanes de l'Exterior que vulguin ser reconegudes per la Generalitat de Catalunya (entitats associatives, fundacionals i altres persones jurídiques, sense ànim de lucre, constituïdes legalment fora de Catalunya).

Què necessiteu fer?

Data actualització 26.09.2017