• Imprimeix

Registre de dades per a l’ús d’IdCAT Mòbil

20297 - Registre de dades per a l’ús d’IdCAT Mòbil Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda web

Recull les dades que faciliten la identificació electrònica unívoca de les persones que volen comunicar-se digitalment amb la Generalitat de Catalunya mitjançant l’alta de l’idCAT Mòbil.

Les dades aportades en aquest registre tenen els usos següents:

  • Identificar-se per fer tràmits electrònics
  • Proveir mecanismes de signatura electrònica.
  • Tramitar i comunicar electrònicament les sol·licituds i resolucions dels serveis de la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos a la normativa.
  • Publicar les notificacions dels actes administratius i altres comunicacions de la Generalitat i altres ens previstos a la normativa.
  • Gestionar la resposta de les consultes, queixes, suggeriments o opinions que la ciutadania presenta a través de la Bústia de contacte de la Generalitat.
  • Publicar al Tauler electrònic les informacions d’interès general, les comunicacions i els actes dictats per la Generalitat de Catalunya i la resta d’ens previstos a la normativa.

Llegiu-ne més

Si disposeu de l’idCAT Mòbil, les vostres dades personals ja consten en aquest registre.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.01.2018