• Imprimeix

Rendició de comptes anuals de les associacions o federacions declarades d'utilitat pública

6969 - Rendició de comptes anuals de les associacions o federacions declarades d'utilitat pública Departament de Justícia web

Les associacions i federacions declarades d'utilitat pública han de presentar, cada any, els comptes anuals davant el Registre. Aquesta obligació s’aplicarà als exercicis econòmics que s’iniciïn amb posterioritat a la data de declaració d’utilitat pública. Amb aquest criteri es determina la primera rendició (presentació o dipòsit) de comptes.

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 12.11.2018