• Imprimeix

Segregació de col·legis professionals

6378 - Segregació de col·legis professionals Departament de Justícia web
L’escissió territorial de col·legis professionals té caràcter excepcional i només es permet en casos justificats per aconseguir un millor compliment de les funcions públiques que tenen encomanades.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.06.2017