• Imprimeix

Subvenció a l'autoocupació per a persones destinatàries de la Renda Mínima d'Inserció i persones en risc d’exclusió procedents d’una empresa d’inserció

6252 - Subvencio a l'autoocupacio per a persones destinataries de RMI Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

Se subvenciona la quota de la base de cotització mínima del règim de la Seguretat Social que correspongui a les persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones en risc d’exclusió procedents d’una empresa d’inserció i que presentin un projecte d'autoocupació.

Aquesta subvenció té una durada inicial des de la data d'efectes de l'alta a la Seguretat Social, que pot ser a partir de l'1 de gener de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015 o data de baixa si és anterior.

Llegiu-ne més

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d'utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Termini: de l'1 d'agost de 2015 fins al 15 d'octubre de 2015

Què necessiteu fer?

Data actualització 13.06.2016