• Imprimeix

Subvencions a activitats esportives en el marc del Pla Català d'Esport a l'Escola

Torna
L'objecte d'aquesta subvenció és potenciar el foment de la pràctica esportiva en l'àmbit escolar, principalment en els centres educatius de primària i secundària per tal d'aconseguir el màxim de participació dels nois i noies en el món de l'esport.
Llegeix més

Fora de termini.

Les actuacions objecte d'aquestes subvencions s'han de realitzar en el període comprès entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2012. Es consideraran despeses realitzades les que hagin estat efectivament pagades abans del 28 de desembre de 2012.

  • A les associacions esportives escolars lligades a un centre educatiu que formi part de l'actualització del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat al Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2011, i que estiguin degudament inscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. El centre educatiu de referència ha de ser una escola de primària pública, zona educativa rural (ZER), o centre educatiu concertat que no estiguin inclosos en els Plans d'Entorn del Departament d'Ensenyament, o bé un institut o institut-escola públic.
  • A les associacions de pares i mares d'alumnes o equivalents, amb seccions esportives escolars lligades a un centre educatiu que formi part de l'actualització del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat al Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2011, i que estiguin degudament adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. El centre educatiu de referència ha de ser una escola de primària pública, zona educativa rural (ZER), o centre educatiu concertat de primària que no estiguin inclosos en els Plans d'Entorn del Departament d'Ensenyament, o bé un institut, un institut-escola o una secció d'institut que s'hagin creat el curs 2010-2011 o bé 2011-2012.
  • A les associacions de pares i mares d'alumnes o equivalents, amb seccions esportives escolars lligades a un centre educatiu i adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat i les associacions esportives escolars degudament inscrites en el mateix registre públic que, no formant part de l'actualització del sistema públic d'indicadors de qualitat esportiva de l'esport escolar vinculat al Pla Català d'Esport a l'Escola per a l'any 2011, hagin estat acceptats per l`Àrea d'Esport Escolar del Consell Català de l'Esport per formar part del citat Pla Català d'Esport a l'Escola durant el present curs 2011-2012.
Què necessiteu fer?

Data actualització 19.02.2013