• Imprimeix

Subvencions a entitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes

3689 - Subvencions a entitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes Departament de la Presidència web

L'objecte d'aquestes subvencions és regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes o activitats d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, ja sigui per mitjà de convocatòries d’abast anual o pluriennal.

La concessió de subvencions d’abast pluriennal requerirà l’aprovació prèvia del Govern.

 

Llegiu-ne més

A les associacions i fundacions no participades per les administracions públiques, les cooperatives sense ànim de lucre i les organitzacions sindicals que realitzin actuacions per promoure la lluita contra l’exclusió social de les dones.

Què necessiteu fer?

Data actualització 08.01.2019