• Imprimeix

Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020

20064 - Subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020 Departament de Cultura web

Aquesta subvenció és per donar suport a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2017-2020, i també a l'explotació de les representacions. 

També s'entenen com a nous muntatges les reposicions o les revisions d'aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat.

2. Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm.651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Llegiu-ne més

El termini per sol·licitar la subvenció és del 02 d'octubre al 23 d'octubre de 2017, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Per consultes sobre els continguts de la subvenció: 93 556 5192

Per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.                   

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres. 

Poden optar als ajuts les empreses, bé siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre, domiciliades a l'Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, amb establiment operatiu a l'Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d'espectacles teatrals.

Així mateix, poden optar als ajuts les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE), d'acord amb la Llei de l'Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament regional.

 

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.10.2017