• Imprimeix

Subvencions estructurals a emissores de ràdio de titularitat privada que emeten en català i/o aranès

8346 - Subvencions estructurals a emissores de ràdio de titularitat privada que emeten en català i/o aranès Departament de la Presidència web

L'objecte d'aquestes bases és establir el procediment aplicable per la concessió de subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d’una llicència per a prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació radiofònica en aquestes llengües i així  contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

Llegiu-ne més

Fora de termini.

A les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i en general, les persones físiques i jurídiques privades  que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendataris d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.

En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de ràdio per encàrrec d'institucions públiques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.04.2018