• Imprimeix

Subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada

8343 - Subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès, de titularitat privada Departament de la Presidència web

L'objecte és la concessió de subvencions per prestar serveis de televisió en llengua catalana o aranesa, amb l’objectiu de consolidar la programació televisiva en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

Llegiu-ne més

Fora de termini.

A les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes televisius, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de televisió digital terrestre o bé siguin arrendatàries d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Les persones sol·licitants han d'haver emès en l'any anterior al de la convocatòria corresponent i continuar l'emissió en el moment de la convocatòria.
En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de televisió per encàrrec d'institucions públiques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 17.04.2018