• Imprimeix

Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès

8348 - Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès Departament de la Presidència web

Les subvencions pretenen donar suport a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, per contribuir a la vertebració de l'espai català de comunicació.

Llegiu-ne més

Les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de mitjans informatius digitals.

Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions.

Què necessiteu fer?

Data actualització 02.11.2018