• Imprimeix

Subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura

Cultura 21053 - Subvencions per a la creació de públics Departament de Cultura web

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció és del 17 d'abril al 08 de maig de 2018

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Què necessiteu fer?

Data actualització 12.04.2018