• Imprimeix

Subvencions per a la incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca

20798 - Subvencions per a la incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca Departament de Salut web

Subvencions per incorporar científics i tecnòlegs als grups de recerca de les Institucions que gestionin activitats de recerca en l’àmbit assistencial del SISCAT o en l’àmbit de la Salut Pública.

Llegiu-ne més

Convocatòria 2016 (2017-2019): Obert el termini per realitzar la justificació de novembre de 2017, des de l'1 de novembre de 2017 fins a l’1 de desembre, inclòs.

 

Convocatòria 2017 (2018-2020): Podeu consultar al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució del director general de Recerca i Innovació en Salut, de 27 d'octubre, per la qual s’aprova la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments, amb la indicació, quan escaigui, de les causes de la inadmissió.
 
 
Què necessiteu fer?

Data actualització 03.11.2017