• Imprimeix

Subvencions per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria, fisioteràpia i facultatius especialistes

20836 - Subvencions per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria, fisioteràpia i facultatius especialistes Departament de Salut web

Subvencions per potenciar la capacitació en recerca i innovació de professionals assistencials i de salut pública mitjançant l'alliberament de les seves tasques assistencials i la contractació consegüent de personal de substitució.

Amb aquestes subvencions es pretén:

  1. Potenciar la massa crítica de professionals d’infermeria assistencial, fisioterapeutes i facultatius especialistes que fan simultàniament activitats de recerca en els seus camps respectius per traslladar el coneixement als pacients i per generar hipòtesis de recerca des de la pràctica assistencial.

  2. Incentivar la participació dels professionals d'aquests camps en activitats de recerca.

  3. Afavorir la recerca orientada als processos assistencials.

Llegiu-ne més

Convocatòria 2016 (2017-2019): Obert el termini per realitzar la justificació de novembre de 2017, des de l'1 de novembre de 2017 fins a l’1 de desembre, inclòs.

 

Convocatòria 2017 (2018-2020): Podeu consultar al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució del director general de Recerca i Innovació en Salut, de 27 d'octubre, per la qual s’aprova la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments, amb la indicació, quan escaigui, de les causes de la inadmissió.
 
Què necessiteu fer?

Data actualització 03.11.2017