• Imprimeix

Subvencions per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria, fisioteràpia i facultatius especialistes

20836 - Subvencions per a la intensificació de l’activitat investigadora de professionals d’infermeria, fisioteràpia i facultatius especialistes Departament de Salut web

Subvencions per potenciar la capacitació en recerca i innovació de professionals assistencials i de salut pública mitjançant l'alliberament de les seves tasques assistencials i la contractació consegüent de personal de substitució.

Amb aquestes subvencions es pretén:

  1. Potenciar la massa crítica de professionals d’infermeria assistencial, fisioterapeutes i facultatius especialistes que fan simultàniament activitats de recerca en els seus camps respectius per traslladar el coneixement als pacients i per generar hipòtesis de recerca des de la pràctica assistencial.

  2. Incentivar la participació dels professionals d'aquests camps en activitats de recerca.

  3. Afavorir la recerca orientada als processos assistencials.

Llegiu-ne més
 
Convocatòria 2017 (2018-2020): podeu consultar al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució del director general de Recerca i Innovació en Salut d'atorgament de les subvencions pel PERIS 2018-2020, de 16 de febrer. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera de Salut, des del 17 de febrer fins el 16 de març de 2018, ambdós inclosos.
 
 
Convocatòria 2016 (2017-2019): el proper termini de justificació serà al juliol del 2018.

A les institucions que gestionin activitats de recerca en centres de l’àmbit assistencial del SISCAT o de l’àmbit de la salut pública, incloent-hi els instituts de recerca sanitària acreditats (IRS). Els centres de realització de les activitats han de ser els esmentats IRS.

Què necessiteu fer?

Data actualització 20.06.2018