• Imprimeix

Subvencions per a la promoció de la música

20216 - Subvencions per a la promoció de la música Departament de Cultura web

Aquesta línia de subvenció és per donar suport a activitats de promoció de la música, de caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projectes globals

En les següents modalitats:

a) Suport a la formació
Suport a l’organització d’activitats de formació adreçades a professionals del sector i de perfeccionament en format de seminaris, jornades, tallers, i cursos.
En queden excloses les activitats organitzades per centres docents, i les destinades al públic escolar i a la dinamització del públic general. 
Les activitats de formació han de ser de pagament.

b) Suport a la producció
Suport a la producció d'un espectacle musical de nova creació, d'alt interès cultural. Ha de ser la presentació d'una producció singular de gran format o que integri una posada en escena. S'ha d'acreditar l'estrena pública de la producció, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o l'espai d'exhibició corresponent.
Queden excloses les representacions posteriors de l'espectacle, així com les gires, les produccions destinades a l'edició d'enregistraments fonogràfics o videogràfics, els musicals, i les produccions protagonitzades íntegrament per músics no professionals.

c) Suport a projectes globals
Suport a projectes de promoció de la música que incloguin activitats relacionades amb els àmbits següents:
recerca, formació, publicacions, producció i exhibició.
Per optar a aquesta modalitat els sol·licitants han de presentar un projecte que contingui, com a mínim, dos dels àmbits descrits en el paràgraf anterior.
En el cas que el projecte inclogui producció, s'ha d'acreditar la seva estrena pública, en el període subvencionable, amb el compromís formal de l'auditori o espai d'exhibició corresponent. 

Els sol·licitants només poden presentar una sol·licitud per a una única modalitat.

Llegiu-ne més

Termini per sol·licitar la subvenció es del 17 d'abril al 10 de maig de 2018

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia 

Per consultes sobre els continguts de la subvenció: 93 880 55 71 i 93 554 78 48.

Per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.                   

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres. 

Poden optar a aquestes subvencions les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, incloses les societats civils, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats descrites a la base 1.

No poden optar a aquestes subvencions les entitats públiques.

Què necessiteu fer?

Data actualització 12.04.2018