• Imprimeix

Subvencions per a organitzar seminaris i activitats de reflexió

10006 - Subvencions per a organitzar seminaris i activitats de reflexió Departament de Cultura web

L’objecte és l'organització, per part de les universitats del domini lingüístic del català tant públiques com privades, de seminaris i activitats de reflexió en els camps de les humanitats i les ciències socials, sempre en seu universitària i fora del domini lingüístic.
Les subvencions es destinaran exclusivament a sufragar, totalment o parcialment, les despeses ocasionades pels ponents: allotjament i viatges, aquests darrers sempre en classe turista. S’exclouen explícitament de la convocatòria les despeses protocol·làries i les despeses del personal organitzador.

Llegiu-ne més

Termini: fins al 30 d'abril de 2014.

A les universitats del domini lingüístic del català, tant públiques com privades, així com els organismes o institucions amb personalitat jurídica pròpia que hi estiguin vinculats.

Què necessiteu fer?

Data actualització 24.03.2014