• Imprimeix

Subvencions per a projectes de recerca orientats

20837 - Subvencions per a projectes de recerca orientats Departament de Salut web

Subvencions d’un a tres anys de durada per al finançament de projectes de recerca en salut i que, de forma genèrica, es desenvoluparan en forma de modalitats temàtiques específiques. En la convocatòria de l'any 2017 s'identifiquen com a modalitat temàtica els projectes de recerca orientats a l'atenció primària i en la convocatòria de l'any 2018 en l'àmbit de la salut mental.

 

La convocatòria de l'any 2018 es pretén:

  1. Finançar una línia de recerca de qualitat estable en l’àrea de la salut mental, i fomentar-hi la col·laboració de diferents equips de recerca.

  2. Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors nascuts l’any 1972 o data posterior que han desenvolupat una línia de recerca de qualitat.

  3. Fomentar la presentació de projectes multicèntrics que facin possible la creació de contextos de cooperació científica en l‘àmbit de la salut mental.

  4. Incentivar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials en centres del SISCAT com a investigadors principals de projectes. 

Llegiu-ne més

Convocatòria 2016 (2017-2019): Obert el termini per realitzar la justificació de novembre de 2017, des de l'1 de novembre de 2017 fins a l’1 de desembre, inclòs.

 

Convocatòria 2017 (2018-2020): Podeu consultar al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució del director general de Recerca i Innovació en Salut, de 27 d'octubre, per la qual s’aprova la relació definitiva de les sol·licituds admeses i no admeses i els desistiments, amb la indicació, quan escaigui, de les causes de la inadmissió.

Què necessiteu fer?

Data actualització 03.11.2017