• Imprimeix

Subvencions per a projectes de recerca orientats

20837 - Subvencions per a projectes de recerca orientats Departament de Salut web

Subvencions d’un a tres anys de durada per al finançament de projectes de recerca en salut i que, de forma genèrica, es desenvoluparan en forma de modalitats temàtiques específiques. En la convocatòria de l'any 2017 s'identifiquen com a modalitat temàtica els projectes de recerca orientats a l'atenció primària i en la convocatòria de l'any 2018 en l'àmbit de la salut mental.

 

La convocatòria de l'any 2018 es pretén:

  1. Finançar una línia de recerca de qualitat estable en l’àrea de la salut mental, i fomentar-hi la col·laboració de diferents equips de recerca.

  2. Impulsar el finançament de projectes de recerca sol·licitats per investigadors nascuts l’any 1972 o data posterior que han desenvolupat una línia de recerca de qualitat.

  3. Fomentar la presentació de projectes multicèntrics que facin possible la creació de contextos de cooperació científica en l‘àmbit de la salut mental.

  4. Incentivar la participació del personal investigador que realitza tasques assistencials en centres del SISCAT com a investigadors principals de projectes. 

Llegiu-ne més
 
Convocatòria 2017 (2018-2020): podeu consultar al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya la Resolució del director general de Recerca i Innovació en Salut d'atorgament de les subvencions pel PERIS 2018-2020, de 16 de febrer. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera de Salut, des del 17 de febrer fins el 16 de març de 2018, ambdós inclosos.
 
 
Convocatòria 2016 (2017-2019): el proper termini de justificació serà al juliol del 2018.

A les institucions que gestionin activitats de recerca en centres de l’àmbit assistencial del SISCAT o de l’àmbit de la salut pública, incloent-hi els instituts de recerca sanitària acreditats (IRS). En aquest cas, els IRS poden presentar sol·licituds per als grups de recerca pertanyents a qualsevol de les institucions signatàries del seu conveni de constitució. El centre de realització de l’activitat ha de ser l’esmentat IRS.

Què necessiteu fer?

Data actualització 19.01.2018