• Imprimeix

Subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia

8609 - Subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia Departament de Territori i Sostenibilitat web

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l'abandonament.

Llegiu-ne més
  • Als ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d'animals de companyia establert en l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d'animals de companyia mitjançant l'aplicació ANICOM.
  • A les associacions i fundacions que estiguin inscrites en el Registre d'associacions de protecció i defensa dels animals, en el moment de dur a terme les actuacions subvencionables.
Què necessiteu fer?

Data actualització 09.07.2018