• Imprimeix

Títol de família nombrosa

8624 - Títol de família nombrosa Departament de Treball, Afers Socials i Famílies web

El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.

S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i un carnet individual per a cada membre. 

Llegiu-ne més
  • Aquest tràmit es pot sol·licitar per Internet, excepte en el cas de les famílies nombroses amb fills o filles majors de 26 anys amb un grau de discapacitat reconegut (que actualment només poden fer el tràmit presencialment).
  • Per realitzar el tràmit presencialment en una oficina, es pot demanar cita prèvia.
  • Les persones progenitores, que no estiguin privades de pàtria potestat, tinguin o no la custòdia dels seus fills/es, estan facultades per disposar d’una targeta individual del títol de família nombrosa de la qual formen part els seus fills/es menors d’edat i no en siguin titulars (mirar la modalitat Sol·licitar un duplicat).

A les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns. També s’entén per família nombrosa altres composicions familiars que es poden consultar en l’apartat “Altres informacions”.

Què necessiteu fer?

Data actualització 15.06.2017