• Print

Procedures by topics

Indústria i energia 8814 - Carnet de conductor de maquinària mòbil (plataforma elevadora) web

Aquest carnet serveix per autoritzar les persones que es volen dedicar a ser conductors de plataformes elevadores en explotacions mineres a cel obert i en les instal·lacions mineres d'exterior.

Read more

A les persones físiques que volen ser titulars d'aquest carnet per a poder fer servir les plataformes elevadores en explotacions mineres a cel obert així com en instal·lacions mineres d'exterior.
Per obtenir el carnet s'han d'acreditar uns coneixements teòrics i pràctics sobre aquest tipus d'instal·lacions, a través d'un examen organitzat pel departament, prèvia presentació d'una determinada documentació.

Last update 04.05.2011