• Print

Procedures by topics

Agricultura, ramaderia i pesca 7625 - Qualificació d'Empresa Artesanal Alimentària web

És aquella que té unes característiques determinades i que duu a terme una activitat inclosa al repertori d'oficis d'artesania alimentària (consulteu l'apartat altres informacions).

Aquestes característiques són:

  • La responsabilitat i direcció del procés d'elaboració recau en un/a artesà/ana o mestre/a artesà/ana alimentari/ària, que pren part directament i personalment en l'execució del treball.
  • Procés d'elaboració que sigui predominantment manual. S'accepta un cert grau de mecanització.
  • Obligació ineludible de complir la reglamentació vigent en la matèria.

La designació d'empresa artesanal alimentària té validesa indefinida sempre que es compleixin els requisits i les obligacions establertes en la legislació vigent. Però és obligatori comunicar les modificacions de dades o baixes de les empreses artesanals alimentàries.

Read more

La designació com a empresa artesanal alimentària té una validesa indefinida.

A les empreses dedicades a l'alimentació artesanal.

Last update 11.12.2017