• Print

Procedures by topics

Indústria i energia 6690 - Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com a instal·lador petrolífer de categoria 2 (IP2) web

La competència professional per realitzar, modificar i mantenir instal·lacions d'hidrocarburs líquids de les classes B, C i D sense límit d'emmagatzematge, però sense poder accedir a recinte confinat un cop en servei la instal·lació,  es pot acreditar mitjançant una determinada titulació que reconeix al seu titular, de forma directa, la capacitat de poder actuar com professional competent o bé després d'haver realitzat un curs de formació i superat les proves que realitza el Departament competent de la Generalitat.

Read more

A partir del 26 de març de 2012 desapareix la figura del carnet d'instal·lador.

No obstant l'anterior, la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials es continua realitzant pels professionals competents.

La competència d'aquests professionals es pot obtenir mitjançant una determinada titulació que li reconeix,de forma directa, per poder actuar com instal·lador o bé després d'haver superat les proves que realitza el Departament competent.

Consultar quadre titulació/formació 

A les persones físiques que volen dedicar-se a la instal·lació d'instal·lacions petrolíferes de categoria 2.
Per accedir a l'examen és imprescindible acreditar uns coneixements teòrics i pràctics sobre aquest tipus d'instal·lacions (quadre titulació/formació)

Last update 10.12.2012