• Print

Procedures by topics

Indústria i energia 6722 - Sol·licitud d'examen per obtenir la competència professional per actuar com a reparador/a petrolífer web

La competència professional per realitzar activitats de reparació de la instal·lació petrolífera en recintes confinats en l'interior de les arquetes dels tancs, la desgasificació, neteja i reparació de tancs i canonades, preparació de la instal·lació per realitzar les proves d'estanquitat del tanc i de les canonades i l'execució d'aquestes proves després de la posada en marxa de la instal·lació, es pot acreditar mitjançant una determinada titulació que reconeix al seu titular, de forma directa, la capacitat de poder actuar com professional competent o bé després d'haver realitzat un curs de formació i superat les proves que realitza el Departament competent de la Generalitat.

Read more

A partir del 26 de març de 2012 desapareix la figura del carnet d'instal·lador.

No obstant l'anterior, la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials es continua realitzant pels professionals competents.

La competència d'aquests professionals es pot obtenir mitjançant una determinada titulació que li reconeix,de forma directa, per poder actuar com instal·lador o bé després d'haver superat les proves que realitza el Departament competent.

Consultar quadre titulació/formació   

A les persones físiques que volen dedicar-se a la reparació d'instal·lacions petrolíferes.
Per accedir a l'examen és imprescindible acreditar uns coneixements teòrics i pràctics sobre aquest tipus d'instal·lacions (quadre titulació/formació)
 

Last update 26.03.2012