• Print

Procedures by topics

Territori i paisatge. Urbanisme 7341 - Subvencions per a la millora i la renovació de les instal·lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de les estacions de muntanya web

L'objectiu és incentivar les actuacions de millora i renovació de les instal·lacions de producció de neu i dels sistemes de transport de les estacions de muntanya.

Read more

A les entitats gestores d’estacions de muntanya a les quals fa referència el Pla director d'estacions de muntanya. Les gestores poden ser persones jurídiques públiques o privades.

Last update 20.08.2013