• Imprimir

Acreditació econòmica per formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2015-2016 (MATRC)

10111 - Procediment per sol·licitar l'acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament el curs 2015-2016 (MATRC) Departament d'Empresa i Coneixement web

L’objecte d’aquest procediment consisteix en l’obtenció d’una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el curs acadèmic 2015-2016.
Els estudiants que disposin d’una credencial de becari de la convocatòria general  del curs 2014-2015 no han de sol·licitar aquesta acreditació.

Leer más

Plazo: del 7 de julio de 2015 al 15 de octubre de 2015.

MUY IMPORTANTE: Revisar la  sol·licitud una vez cumplimentada y antes de enviarla. NO se admitirán cambios en la solicitud una vez tramitada. 

Als estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueix a l'obtenció del títol oficial de grau, de primer i/o segon cicle i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

¿Qué necesita hacer?

Fecha actualización 06.07.2015